Prestatiecodes en vergoedingen

In geval van een natuurgeneeskundig consult dient op de factuur een prestatiecode te worden ingevuld. De vergoeding door zorgverzekeraars is per prestatiecode verschillend. Check vooraf dus de voorwaarden van jouw polis om te ontdekken welke therapievormen door jouw verzekeraar vergoed worden.

Aan mij zijn door beroepsvereniging CAT de volgende prestatiecodes toegekend:

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513;  Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Overige natuurgeneeskunde 24005;  De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

Energetische therapie 24012;  Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stromen.