Wil je op de hoogte blijven van mijn Blogs & artikelen?

En wil je gratis jouw eigen basis Levenseinde Plan ontvangen?

Uit ervaring weet ik dat denken en praten over wensen in de laatste levensfase voor veel mensen moeilijk is. Waar moet je het over hebben? Waarom zou je het er überhaupt over hebben? Je wilt een ander niet laten schrikken of verdriet doen.

Toch heb ik inmiddels ook ervaren dat juist dit denken en praten over jouw persoonlijke wensen onvoorstelbaar veel op kan leveren. Op tijd erover praten zorgt ervoor dat je méér van elkaar weet. Mocht je plotseling ziek worden of een ongeluk krijgen en sneller dan gehoopt en gedacht geconfronteerd worden met een (mogelijk) overlijden, dan kan een persoonlijk Levenseinde plan bijdragen om moeilijke vragen en beslissingen iets makkelijker te maken. Zo denk je bijvoorbeeld na over wat je wel of niet nog zou willen qua behandelingen. Maar ook waar je zou willen wonen als het thuis niet meer kan en je nog niet direct zal overlijden. Hoe denk je over euthanasie? Wie mag voor jou beslissingen nemen als je dat zelf niet meer kunt? En nog zoveel meer waar je nu niet bij stilstaat, maar wat wel een verschil kan maken op het moment dat het nodig is.

Zo gaat jouw persoonlijk plan niet alleen over de dood, maar vooral over hoe jij wilt LEVEN totdat je voorgoed afscheid neemt! De voordelen van jouw persoonlijke plan:

Maakt je bewust van jouw persoonlijke wensen en behoeften

Bevordert de communicatie en voorkomt onaangename verrassingen

Geeft ruimte om na te denken over een 'Plan B', voor het moment dat alles anders loopt dan je bedacht hebt

Helpt jou om weloverwogen en goed geïnformeerd keuzes te maken

Met aandacht voor alle facetten die jou maken tot wie jij bent; fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel

Gespecialiseerd therapeut en coach

Ik bied diepgaande ondersteuning en begeleiding bij grote veranderingen in je leven en/of wanneer je het gevoel hebt vast te zitten in bepaalde patronen.

In mijn praktijk maak ik gebruik van mijn jarenlange kennis en ervaring als therapeut, Journey practitioner en verpleegkundige in de palliatieve zorg en begeleid ik mensen in tijden van grote veranderingen en transformatie. De laatste levensfase is bij uitstek een fase waarmee verandering en transformatie onlosmakelijk verbonden zijn. Hierbij ga ik verder dan het standaard aanbod en duik ik samen met jou de diepte in, zodat we de kern van jouw vragen en eventuele worstelingen aanpakken en de grondoorzaak hiervan vanaf de wortel uit je systeem gehaald kan worden.

Zo kom je weer op het juiste spoor, zodat je voluit kunt leven tot het moment dat je klaar bent om alleen verder te gaan op jouw pad.

Ervaringen van een zorgconsulent.

Het levenseinde Plan is een zeer bruikbaar, leesbaar, compleet document voor iedereen (zowel voor degene waarbij geen behandeling meer mogelijk is, als voor de mantelzorger, als voor de hulpverlener). Als zorgconsulent Palliatieve Zorg geeft het mij zeer bruikbare hanvatten voor een gesprek met cliënten waar ik zorg verleen. Het is laagdrempelig, niet confronterend en geeft de cliënt alle ruimte om de regie te behouden

Thea Offermans

Zorgconsulent Palliatieve Zorg